Graj i wygrywaj w przestrzeni handlowej

Dobromir

Ciaś

Edge NPD

Twórca Edge NPD i autor nowoczesnego podejścia do pomiarów i analizy przestrzeni handlowej, projektant oprogramowania theStore2 retail lab i innych narzędzi do optymalizacji działań handlowych. Pełni rolę doradcy dla liderów FMCG w Polsce i za granicą w zakresie optymalnego wykorzystania przestrzeni handlowej, działań trade’owych, strategii cenowo-promocyjnych oraz wnioskowania na podstawie danych sprzedażowych. Ma ponad 18 lat doświadczeń w branży badawczej i handlowej. Wcześniej New Product Development Director oraz Research Unit Director w MillwardBrown. Rozwijał metodologie badawcze i analityczne z zakresu pricingu, segmentacji klientów i badań satysfakcji. Brał udział w ponad 1400 projektach badawczych. Kilkukrotnie nagradzany i wyróżniany za wystąpienia na kongresach zrzeszających osoby z branży badawczej (PTBRiO, ESOMAR). Wysoko oceniany trener towarzystwa PTBRiO, odpowiedzialny za szkolenia z zakresu technologii pomiaru skuteczności działań komunikacji reklamowej oraz metod ustalania cen produktów. Autor kilkunastu publikacji z zakresu metodologii i analizy danych.

Źródła danych:

Dane rotacyjne (kanały sprzedaży, sell-in’owe (dystrybutor-klient), dane na temat zachowań nabywców (Edge NPD, dostawcy)

Benefity:

Skala efektów biznesowych, praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii, pokaz sprzętu i oprogramowania

Opis wystąpienia:

Współczesna przestrzeń handlowa to pole bitwy – żeby wygrać, trzeba rozumieć reguły i znać sposoby na uzyskanie przewagi. Shopper marketing, category management, visual merchandising – za chwytliwymi pojęciami kryją się sprawdzone techniki pozwalające efektywnie zarządzać relacjami z kupującymi w miejscu sprzedaży. Przedmiotem naszej prezentacji będzie właśnie wpływ zmiany przestrzeni handlowej na sprzedaż. Na podstawie wybranych case study pokazemy w jakim stopniu i w jaki sposób zespół Edge NPD podniósł wartość sprzedaży producentów FMCG od kilku do nawet kilkunastu procent na obszarze kilku krajów. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak wyspecjalizowane narzędzia analityczne, nowe technologie oraz podejście badawcze mogą przełożyć się na spektakularny efekt biznesowy. W trakcie wystąpienia:
  • Omówione zostaną 3 case study z kategorii FMCG (spożywcze, consumer goods), podparte referencjami zawierającymi poziom osiągniętych efektów biznesowych
  • Pokażemy ewolucję tradycyjnych metod badawczych, które dzięki wspomaganiu technologii zbierania i przetwarzana danych osiągnęły nowy wymiar użyteczności biznesowej
  • Zaprezentujemy narzędzia i rozwiązania IoT (internet of things), które stanowią nowoczesny toolset badawczy, pozwalający na realizowanie celów biznesowych