Odpryski” z badań jako istotny sygnał dla nowego produktu. Jak dane, badania, obserwacje i rozmowy doprowadziły do stworzenia czegoś na kształt „app store” w bankowości internetowej.

Tomasz

Opalski

ING Bank Śląski

Badacz, konsultant, analityk rynku z prawie 20 letnim doświadczeniem badawczym. Ekonomista, absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W ING Banku Śląskim od ponad 10 lat odpowiedzialny za realizację badań po stronie detalicznej banku. Od 3 lat odpowiedzialny za badania UX w tym za badania w projekcie nowej bankowości internetowej i mobilnej ING Banku (Moje ING). Absolwent Szkoły Badań Rynku przy PTBRiO. Członek PTBRiO. Członek Cyber Rady na CyberRe 5.0 (PTBRiO). Prelegent na konferencjach PTBRIO (CyberRe, Kongres Badaczy) oraz ESOMARU (CEE Forum, Big data).

Cezary

Żmuda

ING Bank Śląski


Case study:

ING Bank Śląski, system bankowości internetowej i mobilnej Moje ING

Źródła danych:

Szeroki desk research, dane bazodanowe ING Banku Śląskiego, benchmarki dziedzinowe, dane pochodzące z kilkudziesięciu testów użyteczności oraz badań jakościowych realizowanych w projekcie budowy i optymalizacji systemu Moje ING

Benefity:

Szczegółowa opowieść o tym, jak potencjalnie mała rzecz jaką jest świadomość decydenta o dziejących się w organizacji badaniach może sprowokować do wdrożenia nowego i efektywnego rozwiązania, kluczowego dla organizacji z punktu widzenia komunikacji i sprzedaży.

Opis wystąpienia:

Czasem wystarczy mała rzecz, mały insight do tego, żeby zbudować coś nieszablonowego i w dodatku skutecznego biznesowo. Okazuje się, że tym insightem może być nawet świadomość decydenta o realizowanych w organizacji badaniach.

Ta świadomość w połączeniu z potrzebą zbudowania nowego produktu/usługi bądź procesu może stać się przyczynkiem do realizacji kolejnych badań, analiz, poszukiwań, a te czasem doprowadzają do stworzenia czegoś niespotykanego i zarazem skutecznego. I o tym będzie ta opowieść, o decydencie i badaczu, którzy doprowadzili do stworzenia rozwiązania na kształt „app stora” w bankowości internetowej i mobilnej Moje ING, które jest odpowiedzialne za duży kawałek tortu sprzedażowego ING Banku Śląskiego.