Projekt bez badań to tylko sztuka - designer i start-up artystą nie jest

Marcin

Maciejewski

hub:raum

Aktualnie pracuje jako Innovation Driver w hub:raum w Krakowie. Specjalista w pracy opartej o metodologie Design Thinking i ko-kreację. Jest osobą, która stale zastanawia się nad poprawą procesów stymulujących innowacje. Poszukuje szans rynkowych bazując na badaniach oraz generatywnych warsztatach biznesowych i kreacyjnych.Katarzyna

Wala

Ethnographer


Źródła danych:

Opracowania własne; hub:raum design research tools

Benefity:

Jak bez wielkich budżetów robione są biznesy w oparciu o badania.

Opis wystąpienia:

Jak kolektyw strategiczno-badawczy radzi sobie z poprowadzeniem procesu projektowego wśród projektantów i start-upów. Jak konfrontują intuicję i ego właścicieli młodych biznesów z decyzjami rozwoju produktów i usług. Opowieść o doświadczeniach i zbudowanych narzędziach badawczych opartych na partycypacji: querilla ethnography, cultural probes, mobile ethnography. Mediacja wiedzy: eksperymentalne formy analizy danych jakościowych