Strateg i badacz – pola kompetencji i pola synergii

Stanisław

Mencwel

CPC Brand Consultants

Managing Director, CPC Brand Consultants, Ukończył Wydział Psychologii UW. Przez większość swojej zawodowej kariery związany z badaniami konsumenckimi, w latach 1995 - 2006 pracował w Millward Brown (Polska i Hiszpania). Od 2007 roku prowadzi firmę doradztwa strategicznego CPC Brand Consultants. Prelegent Kongresów Badawczych PTBRiO.

Antek

Trela

CPC Brand Consultants

Senior Brand Consultant, CPC Brand Consultants , Ukończył Wydział Marketingu i Zarządzania na SGH i program dla strategów reklamowych w Miami Ad School San Francisco.. Od początku swojej kariery zawodowej związany z CPC Brand Consultants. Wyspecjalizowany w projektach budowania strategii marek konsumenckich. Prowadził kompleksowe projekty strategiczne dla LOT, Avon, Grupa Żywiec, czy Play.

Case study:

LOT, CEDC, Payback, Play, Królewskie, Gazeta.pl

Źródła danych:

Badania przeprowadzone w ramach projektów doradczych CPC Brand Consultants

Benefity:

Dzięki wystąpieniu słuchacze dowiedzą się, gdzie precyzyjnie biegną granice między polami kompetencji stratega i badacza, w jakich obszarach specjaliści od tych dwu dziedzin się uzupełniają i jakie są kluczowe synergie w procesie w którym uczestniczą badacze ramię w ramię ze strategami.

Opis wystąpienia:

  • Święty Tomasz z Akwinu mawiał „Boję się człowieka jednej księgi” i tak samo marketer bać się powinien doradcy czerpiącego wiedzę z jednego źródła i przyjmującego perspektywę na podstawie tego jedynego źródła.
  • Badacz i Strateg to inne punkty widzenia i inne pola kompetencji które czasem się ze sobą ścierają, ale kiedy uda im się dogadać mają ogromny potencjał synergii.
  • Spójrzmy na pola kompetencji – Tu rysujemy na przykładach pola kompetencji Stratega i Badacza, pokazujemy w których obszarach są one rozłączne i prowadzą do napięć, a w których się pokrywają.
  • Spójrzmy na synergie - Tu rysujemy na przykładach synergie w pracy Stratega i Badacza, pokazujemy na przykładach jaką wartość dodaną stanowi synergia pól kompetencji.
  • Podsumowanie; dlaczego badacz + strateg to wartość dodana dla procesu, pokazujemy jakie korzyści daje połączenie tych dwóch perspektyw.