Otwarcie: Executive panel by

Agnieszka

Błaś

DHL Express

Jarosław

Witwicki

Macrologic

Robert

Zmiejko

PKO BP

Aleksander

Kwiatkowski

Sante

Jacek

Iljin

mBank S.A.

Opis panelu:

Żyjemy w dynamicznych i mało przewidywalnych czasach, w których coraz trudniej jest podejmować decyzje dotyczące kolejnego kwartału, roku czy dziesięciolecia. W jaki sposób można poprawić trafność decyzji na poziomie strategicznym, taktycznym, czy operacyjnym? I w jaki sposób efektywnie zasilać organizację danymi wewnętrznymi i zewnętrznymi? To wyzwania, o których będą rozmawiali prezesi i członkowie zarządów firm działających na skalę globalną.